My Van 1

600,000 

$12.86 – 100g

Type: Oolong.
Breed: O Long Thanh Tam.
Location: Moc Chau, Son La.
Altitude: 1000m.
Fragrance: nectar, dried flowers.
Taste: sweet, light, warm.

Detailed description: see below

Danh mục: , Từ khóa: , , ,

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 100 g
weight

Hong Van 100g, Hong Van 30g