Loose-leaf Raw Pu-erh Tea

120,000 

$4.28 – 100g

Type: Sheng Pu-erh
Material: Snow shan, wild grow, 1 bud 2 leaf
Year of manufacturing: 2017
Origin: Tay Con Linh, Ha Giang Province
Net weight: 100gr

Danh mục: , Từ khóa: ,

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 100 g